Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – klauzula. Ważna?

Niezamieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który może nas kosztować utratę szansy na pracę.  Dlatego też pamiętajmy zawsze o umieszczeniu w CV poniższego oświadczenia o następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Jeśli potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych w języku angielskim , to można skorzystać z tłumaczenia:

“I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)”

Dlaczego zgoda na przetwarzanie danych w CV jest taka ważna?Dlatego, że zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca nie może czynić użytku z danych zawartych w życiorysie kandydata bez jego wyrażonej na to zgody. Kiedyś przesłałem swoje CV do jednej firmy, a konsultantka nie dopatrzyła się w moim dokumencie powyższej zgody. Dostałem od niej maila z prośbą o uzupełnienie aplikacji o tę klauzulę, co wydawało mi się wtedy bardzo profesjonalne z jej strony. Teoretycznie firma nie powinna użyć danych z CV , w którym nie ma zawartej klauzuli, ale w praktyce? Co zrobić z takim CV przesłanym drogą mailową? Użyć klawisza delete?  Moim zdaniem samo przesłanie maila z życiorysem powinno być wystarczającym dowodem na moją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, ale trzymajmy się powszechnych ustaleń.
Pamiętajmy zatem aby przesyłać swoje  CV z zawartą klauzulą. W przypadku przesyłania życiorysu tradycyjną pocztą w formie papierowej lub przy osobistym wręczaniu należy się podpisać pod zgodą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *