W sieci powiązań. Wstęp do networkingu.

Od dawna wiadomo, że pracę najlepiej znajduje się przez znajomych, prawda? Nie w Polsce. W naszym kraju zatrudnienie znajduje się dzięki krewnym. Grunt to rodzinka?

Zaufanie i wzajemność – podstawa kontaktów międzyludzkich.
Zanim zaczniemy budować swoją sieć kontaktów, warto zastanowić się o jakie wartości opierają się kontakty między ludźmi i jakie znamy sieci powiązań.
Badania nad kapitałem społecznym wskazują, że fundamentem powiązań między ludźmi są zaufanie oraz wzajemność. Warto o tym pamiętać przy budowaniu własnej sieci kontaktów. O tym, czy ktoś nam pomoże w potrzebie zadecyduje fakt, czy nam ufa czy nie. Zaufania nie zdobywa się łatwo. Jest to proces długotrwały, podczas którego łatwo popełnić błędy. Pamiętajmy więc, że budowa wartościowej sieci kontaktów trwa długo.
W relacjach z innymi ludźmi występuje również zasada wzajemności. Chętnie pomagamy komuś, kto będzie mógł wyświadczyć nam przysługę w przyszłości. Działa to na zasadzie, teraz ty mnie pomożesz, a potem ja tobie. Co to oznacza? Że sieć kontaktów to nie tylko branie, lecz również dawanie. I to w miarę po równo.
Sieci wiążące i pomostowe
Przyjmuje się, że istnieją dwa typy powiązań międzyludzkich. Pierwsze to powiązanie wiążące. Oznacza on silne więzy pomiędzy członkami danej sieci, widoczne granice oddzielające “nas” od “innych”. Przykładem takich powiązań może być rodzina, a w skrajnych przypadkach organizacja typu sekta czy grupa przestępcza. Członek takiej sieci ma ograniczone możliwości wyjścia poza nią, jest na nią w pewien sposób skazany. Sieć wiążąca ogranicza często kontakty swoich członków z innymi sieciami. Jest więc siecią ograniczającą. Sieć wiążąca ma oczywiście swoje zalety – zbudowana jest nas silnym poczuciu zaufania i wzajemności swoich członków. Występujące między członkami takiej sieci powiązania są silnie i emocjonalne.
Drugim typem sieci kontaktów są powiązania pomostowe, łączące. Przykładem mogą być relacje między pracownikami firmy, szkolne, towarzyskie. Cechują się mniejszymi zobowiązaniami między członkami danej sieci. Powiązanie pomostowe oznacza, że człowiek może łatwo przechodzić od jednej sieci do drugiej lub jednocześnie uczestniczyć w wielu sieciach powiązań. W każdej z sieci pomostowych może odgrywać inną rolę i posiadać tym samym inną tożsamość. W przypadku utraty reputacji w jednej sieci, człowiek zachowuje reputację w innej.
Przykładem sieci wiążącej są amerykańscy amisze, miłego oglądania:

Jak sieć jest dla nas korzystniejsza
Zarówno powiązania wiążące jak i pomostowe przynoszą swoim członkom korzyści. W sieciach pomostowych człowiek ma poczucie bezpieczeństwa i może liczyć na wsparcie innych tak długo, jak wyraża chęć pozostania w tej sieci i realizuje cele danej grupy. W przypadku opuszczenia sieci pomostowej traci jednak jej wsparcie i często ryzykuje również utratą części tożsamości.
W sieciach pomostowych nie ma takich silnych związków emocjonalnych. Do sieci pomostowej łatwo wejść i łatwo ją opuścić. Okazuje się, że ma to swoje plusy. Badania ujawniły tzw. zjawisko “siły słabych sieci”. W sieciach pomostowych jednostce łatwiej o skorzystanie z wiedzy i doświadczenia innych osób, bo osoby te nie są ograniczone do jednej sieci i “z niejednego pieca chleb jadły”.
A jak to wygląda w Polsce?
Jak wykazały badania, przeciętny Polak niełatwo obdarza zaufaniem innych. Charakterystyczne, że w porównaniu z zachodnimi społeczeństwami mamy mniejszą liczbę znajomych, stosunkowo rzadko się spotykamy ze znajomymi oraz uczestniczymy w niewielu sieciach.

Skłaniamy się raczej w stronę sieci wiążących, niż pomostowych. Przez to pracę w Polsce znajduje się najczęściej dzięki krewnym. Odróżnia nas to od np: społeczeństwa amerykańskiego, gdzie pracę znajduje się głównie poprzez znajomych, czyli poprzez sieci pomostowe.
Jak więc się najlepiej ustawić w życiu
Najlepiej to się chyba wżenić we wpływową rodzinę:). A na poważnie – badania wskazują, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz z podnoszeniem się poziomu wykształcenia większą rolę odgrywają sieci pomostowe. Dlatego też uczestnictwo w tego typu sieciach to inwestycja w przyszłość, mogąca przynosić wymierne korzyści. I to jest właśnie podstawa networkingu, o czym napiszę niebawem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *