Spółdzielnie socjalne – co się zmienia, a co pozostaje w nowym rozdaniu pieniędzy unijnych?

By | 11/30/2015

O spółdzielniach socjalnych w obecnej perspektywie funduszy unijnych rozmawiałem z Waldemarem Żbikiem, specjalistą ds. ekonomii społecznej. Każdego, kto myśli o tej formie działalności gospodarczej zapraszam do przeczytania wywiadu.

Zakładanie spółdzielni socjalnych to była droga przez mękę. Czy zaszły zmiany w zakresie rejestracji spółdzielni socjalnych?

Ostatni rok to istotne zmiany w ustawie o krajowym rejestrze sądowym. Zmniejszono liczbę składanych w sądzie dokumentów i uproszczono niektóre procedury. Być może będzie więc łatwiej. Z drugiej strony z reguły problemy z rejestracją spółdzielni w sądzie wynikają z innych przyczyn: długiego okresu oczekiwania na jakąkolwiek informację z sądu (czasem 2-3 miesiące) czy błędów w statucie spółdzielni. W zakresie tych spraw nic się nie zmieniło. Nie spodziewam się więc znaczącego przyśpieszenia rejestracji spółdzielni. Po prostu mniej formalności będzie na początku. Warto też dodać, że dużo zależy od konkretnego sądu -w jednym sądzie spółdzielnię można zarejestrować w dwa dni, a w innym trzeba czekać kilka miesięcy.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć spółdzielnie socjalne w najbliższych latach?

Przede wszystkim będzie to dotacja w kwocie ok. 23 tys. zł na założyciela spółdzielni (a dokładniej na miejsca pracy w spółdzielni). Do tego dochodzi tzw. wsparcie pomostowe, czyli dopłata do comiesięcznych kosztów działania spółdzielni, wypłacana przez 6 miesięcy (może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy) w kwocie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia o pracę. To są kwoty maksymalne, które mogą być zmniejszone na poziomie projektów. I część projektodawców pewnie się na to zdecyduje.

Poza tym jest wsparcie szkoleniowo doradcze ułatwiające start nowej firmy, w tym mogą to być szkolenia zawodowe.

Kiedy, i w ramach jakich programów pojawią się fundusze na założenie spółdzielni?

Środki na założenie spółdzielni socjalnej pojawią się już w pierwszym półroczu 2016 r., choć w niektórych województwach będzie to trochę później. W tej chwili w większości województw trwają lub zostały zakończone konkursy w ramach regionalnych programów operacyjnych na pełnienie roli tzw. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Właśnie OWES-y zajmą się przyznawaniem dotacji. Więcej na temat dotacji dla spółdzielni socjalnej można znaleźć na moim blogu. https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/6-pytan-o-dotacje-dla-spoldzielni-socjalnych-ze-srodkow-unijnych/

Do tej pory na dofinansowanie w ramach spółdzielni socjalnych mogły liczyć wybrane grupy de faworyzowane na rynku pracy. Czy coś się zmieniło w tym zakresie?

Poniekąd. To znaczy, faktycznie jeśli chodzi o środki unijne, to można spodziewać się zmian. W przypadku osób niepełnosprawnych, dotacja ma być na osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób bezrobotnych, dotacja ma być na osoby z tzw. III profilem, czyli osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Ale ten zapis wzbudza liczna kontrowersje i wiem, ze jest renegocjowany. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie rozszerzony w przypadku zakładania spółdzielni.

Jak Pan ocenia dotychczasową działalność SS w Polsce?

Przede wszystkim warto zauważyć, że spółdzielnie są coraz bardziej profesjonalnymi podmiotami. Zajmują się już nie tylko gastronomią i usługami remontowymi, co było normą kilka lat temu, ale pojawiają się spółdzielni świadczące usługi specjalistyczne np. projektowanie stron internetowych, produkcję filmową czy animację komputerową. Spółdzielnie zajmują się też np. usługami turystycznymi, prowadzeniem hosteli czy prowadzeniem żłobków i przedszkoli.

Kondycja spółdzielni jest coraz lepsza, choć nadal zdarzają się spore problemy.

Czy uważa Pan, że SS mają szansę na rozwój w naszym kraju?

Jak najbardziej. Decyduje o tym kilka czynników. Między innymi znaczne środki unijne na miejsca pracy w spółdzielniach socjalnych, włączenie spółdzielni w usługi świadczone w interesie ogólnym (np. usługi opiekuńcze) czy rosnąca świadomość ustawodawcy i samorządów w zakresie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi. W tym ostatnim aspekcie jest jeszcze sporo do zrobienia, ale np. ostatnie zmiany w prawie pokazują, że idzie to w dobrą stronę.

Waldemar Żbik - trener i doradca. Od 2006 roku zajmuje się tematyką spółdzielni socjalnych. Prowadzi portal Spółdzielnia Socjalna w Praktyce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*