Skąd wziąć fundusze na rozpoczęcie działalności? Dotacja z urzędu pracy (1).

Wiele osób ma ten problem –  mają pomysł na biznes, jednak brak pieniędzy na rozpoczęcie działalności. Skąd wziąć kasę na własną firmę? Jeśli nasza kieszeń świeci pustkami, rodzina nie jest skora do pożyczenia nam oszczędności, to pozostaje rozejrzenie się za dotacją lub dofinansowaniem na otwarcie własnego interesu.

Dostaję sporo zapytań na maila odnośnie dotacji z urzędu pracy oraz dotacji z Unii Europejskiej na założenie własnej działalności. Dlatego też w odpowiedzi na pytania czytelników przedstawiam niektóre możliwości pozyskania pieniędzy na własną firmę. Są to możliwości skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych lub pracujących, ale zagrożonych zwolnieniem.
Pierwszą możliwością uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dotacji z urzędu pracy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Możliwość uzyskania dotacji mają osoby które:
są bezrobotne, zarejestrowane w danym urzędzie pracy
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy
w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (czyli nie miały zawieszonej działalności)
nie otrzymały wcześniej środków z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na rozpoczęcie własnej działalności
nie była w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
Ile pieniędzy można uzyskać z urzędu na otwarcie firmy i na co je przeznaczyć?
Kwota ta jest zmienna i zależna od przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku. Można otrzymać do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli na 2013 rok jest to kwota 22 141,80 zł.
Nie każda działalność może być sfinansowana z dotacji z urzędu. Wykluczona ze wsparcia jest działalność związana z transportem osobowym (np: taksówki), grami hazardowymi, sprzedażą komisową oraz przejęcie istniejącej firmy rodzinnej.
Uzyskanych pieniędzy nie można przeznaczyć na zakup obligacji, papierów wartościowych, zakupu ziemi, budynków, własnej garderoby, jak również pokryć kosztów dostawy zamówionych towarów. Jeśli planuje się otwarcie sklepu, to z dotacji nie można zakupić alkoholu lub papierosów.
Można w ramach dotacji z urzędu zakupić samochód (max. wydając na to 50% dotacji), stworzyć stronę internetową (do 10% kwoty dotacji) oraz na inne określone w regulaminie dotacji.
Jak wygląda procedura uzyskania dotacji na działalność z urzędu pracy?
Możliwość uzyskania dotacji z urzędu pracy zależy od tego, czy urząd pracy dysponuje w danym momencie pieniędzmi na ten cel z Funduszu Pracy lub innego źródła. Wygląda to mniej więcej tak, że na stronie internetowej urzędu pojawia się komunikat o naborze wniosków na dotacje wraz z regulaminem oraz odpowiednimi załącznikami, które należy złożyć. We wniosku należy opisać swój pomysł na biznes, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (jeśli np: chcemy kupić samochód, to musimy okazać prawo jazdy), umowę najmu lokalu (lub potwierdzenie prawa do lokalu), w którym planujemy prowadzić działalność, wykaz wydatków, które planujemy ponieść.
Nasz wniosek jest oceniany przez powołaną komisję, która dokonuje oceny biznesplanu pod kątem pomysłu, predyspozycji i kwalifikacji osoby starającej się o pieniądze, jak również szans na powodzenie pomysłu na lokalnym rynku pracy. Liczba przyznanych dotacji zależy od posiadanych pieniędzy przez urząd na ten cel. Odmowa przyznania dotacji musi być przez urząd uzasadniona na piśmie.
Jak wygląda zabezpieczenie uzyskanej dotacji i jak ją rozliczyć?
Głównym problemem dla osób starających się o dotację z urzędu na działalność jest konieczność posiadania żyrantów. Teoretycznie istnieje możliwość innych zabezpieczeń, np: w postaci weksla, a le często trzeba mieć żyrantów, posiadających określone przychody. I to często blokuje dostęp chętnych do pieniędzy z urzędu.
Działalność, która powstaje w oparciu o dotację z urzędu pracy należy utrzymać przez 12 miesięcy. Przez ten okres nie można jej zlikwidować lub zawiesić, gdyż łączyłoby się to z koniecznością oddania pozyskanych pieniędzy wraz z odsetkami. Po upływie 12 miesięcy i uzyskaniu potwierdzenia z urzędu, że nie wnosi on zastrzeżeń, nie musimy niczego spłacać, a działalność możemy zamknąć.
W trakcie tych 12 miesięcy możemy spodziewać się kontroli z urzędu. Kontrolerzy sprawdzają, czy faktycznie prowadzimy działalność w deklarowanym kierunku, okazujemy dowody na prowadzenie działalności (np: faktury sprzedażowe), dowód na opłacanie ZUS oraz podatków. Należy również przedstawić poczynione zakupy, faktury zakupu lub umowy kupna-sprzedaży. Pozyskane pieniądze muszą być rozliczone co do złotówki, zaś urzędnicy bywają bardzo skrupulatni w sprawdzaniu, czy np: zakupiony komputer, to ten sam, co widnieje na fakturze.
Podsumowując…
Dotacja z urzędu pracy, czyli z Funduszu Pracy na działalność, jest jedną z możliwości uzyskania pieniędzy na własną firmę. Niewątpliwym plusem jest to, że są to pieniądze bezzwrotne, czyli prawidłowe rozliczenie dotacji oznacza, że niczego nie musimy zwracać.
Suma, którą możemy uzyskać nie jest oszałamiająca, ale powinna wystarczyć na otwarcie prostej działalności. Możemy mieć wkład własny, co jest dobrze postrzegane przez urząd.
Minusem jest często konieczność posiadania żyrantów, co skutecznie blokuje niektórym drogę do dotacji. Dodatkowo oprócz “gołych” pieniędzy na start nie możemy oczekiwać dodatkowego wsparcia finansowego w trakcie tych 12 miesięcy. Możemy jednak liczyć na wsparcie doradców zawodowych lub przed uzyskaniem dotacji odbycia szkolenia w zakresie prowadzenia działalności.
Dodatkowo panuje przekonanie, że dotację z urzędu otrzymują jedynie “znajomi i kuzyni królika”, co raczej świadczy o paranoi rodaków, widzących wszędzie i zawsze przekręt i złodziei. Nie twierdzę, że karygodne sytuacje nie mają miejsca, ale znam wiele osób, które bez protekcji otrzymały dotację i się łatwo z niej rozliczyły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *