Skąd wziąć fundusze na rozpoczęcie działalności? Dotacja z funduszy unijnych (2).

Korzystniejszą formą uzyskania pieniędzy na własną firmę od dotacji z urzędu pracy jest pozyskanie dotacji z funduszy unijnych. Warto więc dowiedzieć się więcej o tej możliwości sfinansowania działalności gospodarczej.

Chociaż obecne fundusze, które Polska otrzymała od Unii Europejskiej są już na ukończeniu, a wydawanie ich trwało ładnych kilka lat, to wiele osób w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy, że dzięki nim mogą uzyskać wymierne korzyści. Dzięki funduszom skierowanym na pomoc osobom pozostającym bez pracy można bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje, odbyć staże zawodowe, jak również uzyskać pieniądze na otwarcie własnej firmy.
Co to są za pieniądze?
Pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej możemy otrzymać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, między innymi z działania 6.2. Chociaż w przyszłym budżecie program wsparcia bezrobotnych będzie pewnie nosił inną nazwę i będzie miał pewnie trochę inne cele do spełnienia, to można założyć, że w dalszym ciągu będą pieniądze na działalność gospodarczą.
Gdzie szukać informacji?
Informacji o trwających naborach do projektów skierowanych do osób pragnących założyć własną firmę w oparciu o dotację z Unii należy szukać na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy oraz urzędów marszałkowskich. Należy odnaleźć odpowiednią zakładkę na stronie (najczęściej jest to banerek PO KL) i szukać informacji o Działaniu 6.2. Powinna nam wtedy ukazać się lista konkursów wraz z informacją, jak instytucja w jakim okresie prowadzi nabór na projekt z zakresu dotacji na własną firmę. Warto również zasięgnąć informacji w powiatowych urzędach pracy lub na stronach informacyjnych typu ngo.pl czy portalach pracy, gdzie często instytucje/firmy informują o trwających naborach.
Kto może się ubiegać o dotację na własną firmę?
Projekty te są skierowane do osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem, zamieszkujących dane województwo. Każdy projekt jest skierowany na inną grupę bezrobotnych, więc preferencyjnie mogą być traktowane na przykład:
długotrwale bezrobotni
kobiety
osoby w grupie wiekowej 45+ lub w w wieku do 25 lat
osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ostatnich 6 miesiącach
matki powracające na rynek pracy
osoby z niskim wykształceniem.
Ile można otrzymać pieniędzy i na co je przeznaczyć?
Dotacja na otwarcie własnej firmy to najczęściej 40 tysięcy złotych. Pieniądze te można przeznaczyć na zakupy sprzętu biurowego, samochód, dostosowanie lokalu do prowadzenia działalności, stronę internetową oraz reklamę i promocję. To nie wszystko ? oprócz dotacji na otwarcie firmy, przez co najmniej 6 miesięcy trwania działalności wypłacane jest tzw. wsparcie pomostowe dla uczestnika, ok. 1200 zł co miesiąc na pokrycie bieżących kosztów firmy! Pieniądze te można przeznaczyć na opłacenie ZUS, kosztów benzyny, telefonu lub np: czynszu. Łącznie więc możemy otrzymać ponad 47 000 zł.
Jak wygląda procedura uzyskania dotacji?
Procedura uzyskania dotacji jest najczęściej 3 etapowa i trwa kilak miesięcy, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Na początek zgłaszamy się do projektu, gdzie przedkładamy wstępny pomysł na biznes oraz dokumenty potwierdzające to, że spełniamy wymagania. Gdy zakwalifikujemy się do projektu, to odbywamy szereg spotkań z doradcą zawodowym, przechodzimy kurs prowadzenia działalności gospodarczej. Na zakończenie tego etapu składa się właściwy biznesplan, który jest oceniany i w przypadku zaakceptowania zakładamy działalność i otrzymujemy dotację. Zawczasu warto dowiedzieć się, w jaki sposób dotacja będzie zabezpieczona, tzn. czy potrzebujemy żyrantów, a może wystarczy samo podpisanie weksla.
Działalność z dotacji musimy utrzymać 12 miesięcy, czyli przez rok nie możemy jej zamknąć , ani zawiesić. W trakcie prowadzenia działalności możemy liczyć na wsparcie doradców biznesowych i finansowych, skierowanych z ramienia projektu.
Jakie pomysły na biznes wchodzą w rachubę?
Wszystkie, byleby nie był to pomysł na firmę transportową (na to pieniędzy Unia nie daje). Widziałem już pomysły typu: zakup szczudeł i prowadzenie akcji promocyjnych na ulicach, zakład pogrzebowy dla motocyklistów, firmy budowlane, sklepy internetowe i inne. Pomysł musi być dobrze opisany, no i oczywiście musimy wykazać, że będzie on opłacalny.
Dotacja na otwarcie firmy jest bardziej korzystna od tej z urzędu pracy. Mamy szansę na 47 000 złotych, a nie na 20 tysięcy, jak również na wsparcie kadry projektu. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *